החנות שלנו בכיכר המדינה היא בדיוק החלל המתאים בשביל לקחת

החנות שלנו בכיכר המדינה היא בדיוק החלל המתאים בשביל לקחת את הזמן ולבחור את התכשיט שיקנה את עולמך - חם ומואר, מזמין ואינטימי /
Our store at Kikar Hamedina is exactly the right place to take your time and choose the jewel that will buy your world - warm and full of light, inviting with intimacy /

החנות שלנו בכיכר המדינה היא בדיוק החלל המתאים בשביל לקחת את הזמן ולבחור את התכשיט שיקנה את עולמך – חם ומואר, מזמין ואינטימי /
Our store at Kikar Hamedina is exactly the right place to take your time and choose the jewel that will buy your world – warm and full of light, inviting with intimacy / #PADANI

Leave a Reply