נשארו לנו אחרונות במלאי במידות 44,45 בלבד. שטוחות, נוחות ומשלמות

נשארו לנו אחרונות במלאי במידות 44,45 בלבד. 
שטוחות, נוחות ומשלמות לרגל רחבה

נשארו לנו אחרונות במלאי במידות 44,45 בלבד.
שטוחות, נוחות ומשלמות לרגל רחבה

Leave a Reply