ROLEX SAMUEL ETO’O RAINBOW DAYTONA 18K WHITE GOLD PAVE DIAMOND

ROLEX SAMUEL ETO’O RAINBOW DAYTONA 18K WHITE GOLD PAVE DIAMOND DIAL!!!PRICE OF THIS AMAZING WATCH IS AROUND $325 000!!!

ROLEX SAMUEL ETO’O RAINBOW DAYTONA 18K WHITE GOLD PAVE DIAMOND DIAL!!!PRICE OF THIS AMAZING WATCH IS AROUND $325 000!!!

Leave a Reply